Fjarvistarleyfi 139. þingi, 98. fundi 23., gert 24 7:58

Helgi Hjörvar, 4. þm. Reykv. n.,

Þuríður Backman, 5. þm. Norðaust.