Fjarvistarleyfi 139. þingi, 100. fundi 28., gert 28 17:53

Höskuldur Þórhallsson, 6. þm. Norðaust.,

Jón Bjarnason sjútv.- og landbrh.,

Össur Skarphéðinsson utanrrh.