2011-03-16 14:37:56# 139. lþ.#F 94.#4. fundur. Útflutningur hrossa., til 14:39:52| A gert 17 9:35
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 139. lþ.

Útflutningur hrossa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 709, nál. 990.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:38]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 990,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 990,2--3 samþ. með 45 shlj. atkv.

4.--10. gr., svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.