2011-03-28 15:43:29# 139. lþ.#F 100.#8. fundur. Stefna Íslands í málefnum norðurslóða., til 15:44:53| A gert 28 17:53
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 139. lþ.

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða, frh. síðari umr.

Stjtill., 337. mál. --- Þskj. 408, nál. 1094, brtt. 1096.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:44]

Brtt. 1096 samþ. með 41 shlj. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, GuðbH, GBS, HHj, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack.

24 þm. (AtlG, ÁI, ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BjörgvS, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, KaJúl, ÓGunn, ÓÞ, ÓN, SDG, SII, TÞH, UBK, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.