2011-03-31 11:11:19# 139. lþ.#F 104.#5. fundur. Úttekt á öryggisútbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs., til 11:12:09| A gert 1 8:30
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 139. lþ.

Úttekt á öryggisútbúnaði Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs, frh. síðari umr.

Þáltill. ÁJ o.fl., 276. mál. --- Þskj. 319, nál. 1124.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:11]

Brtt. í nál. 1124 samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, JóhS, JRG, KJak, KaJúl, KLM, MSch, MT, MÁ, ÓGunn, ÓN, PHB, REÁ, SDG, SER, SKK, SkH, VBj, VigH, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

24 þm. (ÁsmD, BjarnB, BjörgvS, BVG, HHj, HöskÞ, JBjarn, JónG, KÞJ, LRM, LMós, OH, ÓÞ, RR, RM, SII, SIJ, SF, SJS, SSv, TÞH, UBK, ÞKG, ÞrB) fjarstaddir.