Útbýting 139. þingi, 98. fundi 2011-03-23 15:21:25, gert 24 7:58
Alþingishúsið

Bygging nýs Landspítala, 631. mál, fsp. SF, þskj. 1106.

Lax- og silungsveiði, 202. mál, þskj. 1089.