Útbýting 139. þingi, 98. fundi 2011-03-23 17:18:45, gert 24 7:58
Alþingishúsið

Forsendur fyrir uppbyggingu Landspítala og framtíðarstarfsemi, 346. mál, svar velfrh., þskj. 1081.

Kröfur um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja, 634. mál, fsp. EyH, þskj. 1110.

Lækkun vörugjalda af ökutækjum sem breytt hefur verið til þess að nýta metan, 632. mál, fsp. KÞJ, þskj. 1108.

Stofnfjáreign ríkisins í sparisjóðum, 633. mál, fsp. EyH, þskj. 1109.

Tóbaksnotkun, 529. mál, svar velfrh., þskj. 1082.