Útbýting 139. þingi, 100. fundi 2011-03-28 15:01:14, gert 28 17:53
Alþingishúsið

Eldri borgarar og kynbundin heilbrigðistölfræði, 443. mál, svar velfrh., þskj. 1086.

Fjöleignarhús, 377. mál, nál. m. brtt. fél.- og trn., þskj. 1127.

Innheimtulög, 643. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 1133.

Niðurskurður mannafla heilbrigðisstofnana, 511. mál, svar velfrh., þskj. 1085.

Stjórn vatnamála, 298. mál, þskj. 1070.

Stjórnlagaþing, 644. mál, frv. RM o.fl., þskj. 1134.