Útbýting 139. þingi, 104. fundi 2011-03-31 13:02:37, gert 6 13:31
Alþingishúsið

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, 13. mál, nál. m. brtt. sjútv.- og landbn., þskj. 1171.

Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi, 657. mál, þáltill. SkH o.fl., þskj. 1168.

Starfsendurhæfingarstöðvar, 671. mál, fsp. VigH, þskj. 1188.

Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna, 669. mál, fsp. VigH, þskj. 1186.

Verktakasamningar, 670. mál, fsp. VigH, þskj. 1187.