Útbýting 139. þingi, 104. fundi 2011-03-31 16:36:50, gert 6 13:31
Alþingishúsið

Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndum, 695. mál, skýrsla velfrh., þskj. 1214.

Ferðir hreyfihamlaðra á vélknúnum ökutækjum utan vega, 689. mál, fsp. KÞJ, þskj. 1208.

Fjármálafyrirtæki, 667. mál, frv. ÁI o.fl., þskj. 1183.

Fundir með fulltrúum hagsmunasamtaka, 687. mál, fsp. ÞKG, þskj. 1206.

Innflutningur dýra, 668. mál, frv. HHj o.fl., þskj. 1185.

Íbúðalánasjóður og sérfræðiaðstoð, 688. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 1207.

Skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, 694. mál, skýrsla fjmrh., þskj. 1213.