Fjarvistarleyfi 139. þingi, 113. fundi 15., gert 2 11:45

Atli Gíslason, 4. þm. Suðurk.,

Árni Páll Árnason efnahrh.,

Árni Þór Sigurðsson, 5. þm. Reykv. n.,

Björn Valur Gíslason, 8. þm. Norðaust.,

Einar K. Guðfinnsson, 5. þm. Norðvest.,

Jón Bjarnason sjútv.- og landbrh.,

Kristján Þór Júlíusson, 4. þm. Norðaust.,

Steingrímur J. Sigfússon fjmrh.