2011-05-05 16:10:41# 139. lþ.#F 118.#2. fundur. Landsdómur., til 16:16:37| A gert 9 15:27
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 139. lþ.

Landsdómur, frh. 2. umr.

Frv. AtlG o.fl., 769. mál (kjörtímabil dómara). --- Þskj. 1341, nál. 1363.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:15]

[16:13] Hlusta | Horfa

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 32:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HHj, JóhS, JRG, KJak, KaJúl, LMós, MSch, MT, MÁ, ÓÞ, SER, SII, SF, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, PHB, REÁ, RR, SKK, TÞH, ÞKG.

18 þm. (ÁPÁ, ÁÞS, BÁ, BjarnB, BjörgvS, GStein, HöskÞ, JBjarn, KLM, LRM, OH, ÓN, RM, SDG, SIJ, VigH, ÞSa, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:14] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


2. gr. samþ. með 32:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HHj, JóhS, JRG, KJak, KaJúl, LMós, MSch, MT, MÁ, ÓÞ, SER, SII, SF, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, PHB, REÁ, RR, SKK, TÞH, ÞKG.

18 þm. (ÁPÁ, ÁÞS, BÁ, BjarnB, BjörgvS, GStein, HöskÞ, JBjarn, KLM, LRM, OH, ÓN, RM, SDG, SIJ, VigH, ÞSa, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.