2011-05-11 14:47:18# 139. lþ.#F 121.#5. fundur. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála., til 14:47:56| A gert 12 8:56
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 139. lþ.

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, frh. 2. umr.

Frv. BVG o.fl., 773. mál (brottfall laganna). --- Þskj. 1369.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:47]

1. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁsbÓ, ÁRJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HHj, ÍR, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, SER, SII, SIJ, SKK, SF, ÞSveinb, ÞBack.

1 þm. (BirgJ) greiddi ekki atkv.

31 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BÁ, BJJ, BjarnB, GLG, GÞÞ, HöskÞ, KÞJ, LRM, MÁ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

2. gr. samþ. með 33 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.