2011-05-20 11:13:39# 139. lþ.#F 131.#3. fundur. Bókhald., til 11:14:32| A gert 23 9:20
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 139. lþ.

Bókhald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 700. mál (námskeið fyrir bókara). --- Þskj. 1219, nál. 1469.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:14]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, ÍR, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, LMós, MSch, MÁ, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SkH, SSv, VBj, VigH, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (BirgJ) greiddi ekki atkv.

23 þm. (ÁPÁ, ÁJ, ÁsbÓ, BjarnB, BjörgvS, HHj, HöskÞ, JóhS, KJak, MT, ÓÞ, ÓN, SDG, SII, SIJ, SKK, SF, SJS, TÞH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.