2011-05-20 14:08:35# 139. lþ.#F 131.#7. fundur. Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls., til 14:13:40| A gert 23 9:20
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 139. lþ.

Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, frh. 2. umr.

Stjfrv., 533. mál (heildarlög). --- Þskj. 870, nál. 1467, brtt. 1468.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:11]

[14:09] Hlusta | Horfa

Skúli Helgason (um atkvæðagreiðslu):


[14:10] Hlusta | Horfa

Mennta- og menningarmálaráðherra (Katrín Jakobsdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1468,1 samþ. með 36 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1468,2 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1468,3--7 samþ. með 36 shlj. atkv.

4.--10. gr. (verða 5.--11. gr.), svo breyttar, samþ. með 36 shlj. atkv.

11.--13. gr. (verða 12.--14. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.