Útbýting 139. þingi, 120. fundi 2011-05-10 14:00:59, gert 16 10:53
Alþingishúsið

Fjármálafyrirtæki, 783. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 1382.

Framkvæmdir og kostnaður við Landeyjahöfn, 781. mál, fsp. EyH, þskj. 1353.

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóði, 782. mál, álit fjárln., þskj. 1381.