Útbýting 139. þingi, 120. fundi 2011-05-10 16:10:47, gert 16 10:53
Alþingishúsið

Almenn hegningarlög, 785. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 1389.

Göngubrú yfir Markarfljót, 432. mál, nál. m. brtt. samgn., þskj. 1385.

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, 699. mál, nál. viðskn., þskj. 1386.

Sjúkratryggingar, 784. mál, stjfrv. (velfrh.), þskj. 1388.