Útbýting 139. þingi, 120. fundi 2011-05-10 17:47:14, gert 16 10:53
Alþingishúsið

Gjaldeyrismál og tollalög, 788. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 1398.

Úthlutun byggðakvóta til Reykjanesbæjar, 330. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1400.