Útbýting 139. þingi, 131. fundi 2011-05-20 10:31:29, gert 23 9:20
Alþingishúsið

Sókn í atvinnumálum, 823. mál, þáltill. BJJ o.fl., þskj. 1464.