Útbýting 139. þingi, 131. fundi 2011-05-20 13:31:06, gert 23 9:20
Alþingishúsið

Stjórn fiskveiða, 839. mál, frv. ÞSa o.fl., þskj. 1510.

Varðveisla minja um seinni heimsstyrjöldina, 835. mál, fsp. SDG, þskj. 1503.