Útbýting 139. þingi, 135. fundi 2011-05-30 23:13:13, gert 6 10:30
Alþingishúsið

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 864. mál, frv. viðskn., þskj. 1579.

Opinber innkaup, 189. mál, þskj. 1472.