2011-06-10 11:10:00# 139. lþ.#F 148.#11. fundur. Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl., til 11:12:17| A gert 11 9:31
[prenta uppsett í dálka] 148. fundur, 139. lþ.

Hagþjónusta landbúnaðarins o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 572. mál (afnám stofnunarinnar). --- Þskj. 964, nál. 1531.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:10]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BaldÞ, BÁ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HuldA, ÍR, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, PHB, REÁ, RM, SER, SII, SIJ, SKK, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack.

16 þm. (AtlG, ÁJ, GLG, HöskÞ, ÓÞ, ÓN, RR, SDG, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:10] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


2.--4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1531 samþ. með 43 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

6.--17. gr. og ákv. til brb. samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.