2011-06-10 20:18:56# 139. lþ.#F 149.#11. fundur. Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins., til 20:21:21| A gert 5 13:31
[prenta uppsett í dálka] 149. fundur, 139. lþ.

Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 645. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1141 (með áorðn. breyt. á þskj. 1555).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:21]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BaldÞ, BÁ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, HuldA, ÍR, JóhS, JBjarn, JRG, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, MSch, MT, ÓÞ, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SIJ, SKK, SkH, SSv, TÞH, VBj, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (AtlG, ÁsmD, BirgJ, BjarnB, EKG, GStein, HöskÞ, JónG, LMós, ÓN, SDG, SF, SJS, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:19] Hlusta | Horfa

Innanríkisráðherra (Ögmundur Jónasson):


[20:21] Hlusta | Horfa

Forseti (Ásta R. Jóhannesdóttir):