2011-06-11 18:35:52# 139. lþ.#F 153.#2. fundur. Stjórn fiskveiða., til 19:08:42| A gert 6 11:8
[prenta uppsett í dálka] 153. fundur, 139. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 826. mál (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1474, nál. 1692, 1709 og 1710, frhnál. 1761, brtt. 1693, 1762 og 1797.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:42]

[18:36] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:37] Hlusta | Horfa

Jón Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:38] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:40] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:41] Hlusta | Horfa

Lilja Rafney Magnúsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1693 kölluð aftur.

Till. í nál. 1709 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 29:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GBS, HuldA, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, ÞKG.
nei:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:43] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson:


Brtt. 1762,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 30:13 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

7 þm. (ÁsmD, EyH, GBS, HuldA, JónG, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1762,2.a samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

20 þm. (ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GBS, HuldA, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, ÞKG) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:45] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


Brtt. 1762,2.b samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

6 þm. (ÁsmD, EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1. gr. (verður 2. gr.), svo breytt, samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

6 þm. (ÁsmD, EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1797,1 (við brtt. 1762,3) samþ. með 30:13 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsmD, BÁ, BjarnB, GÞÞ, GBS, ÍR, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

7 þm. (ÁsbÓ, EKG, EyH, HuldA, JónG, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

7 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:47] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[18:47] Hlusta | Horfa

Jón Gunnarsson:


[18:49] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson:


[18:50] Hlusta | Horfa

Ólína Þorvarðardóttir:


[18:51] Hlusta | Horfa

Ásbjörn Óttarsson:


[18:52] Hlusta | Horfa

Kristján L. Möller:


[18:54] Hlusta | Horfa

Sigmundur Ernir Rúnarsson:


Brtt. 1762,3 (ný 2. gr., verður 3. gr.) samþ. með 32:11 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
BÁ, BjarnB, GÞÞ, ÍR, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

7 þm. (ÁsbÓ, EKG, EyH, HuldA, JónG, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:55] Hlusta | Horfa

Gunnar Bragi Sveinsson:


Brtt. 1762,4 (3. gr. falli brott) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HHj, HuldA, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:57] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[18:57] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson:


Brtt. 1762,5 samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 29:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, ÁRJ, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1762,6 (ný 5. gr.) samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1797,2 (við brtt. 1762,7) samþ. með 29:13 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK.

6 þm. (BVG, EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[19:00] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


Brtt. 1762,7, 1.--2. mgr., samþ. með 29:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, BVG, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1762,7, 3. mgr., svo breytt, samþ. með 28:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

6 þm. (BVG, EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SER, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[19:04] Hlusta | Horfa

Þorgerður K. Gunnarsdóttir:


[19:05] Hlusta | Horfa

Valgerður Bjarnadóttir:


Brtt. 1797,3 (við brtt. 1762,8) samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1762,8 samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 29:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1762,9 samþ. með 29:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, ÞKG.

5 þm. (EyH, GBS, HuldA, SDG, SIJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.