2011-06-11 19:14:12# 139. lþ.#F 154.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 19:28:08| A gert 14 11:13
[prenta uppsett í dálka] 154. fundur, 139. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 826. mál (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1474 (með áorðn. breyt. á þskj. 1762, 1797), brtt. 1799.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:14]

Brtt. 1799 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BaldÞ, BÁ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, HuldA, ÍR, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KÞJ, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

14 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

[19:15] Hlusta | Horfa

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra (Jón Bjarnason) (um atkvæðagreiðslu):


[19:16] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


[19:18] Hlusta | Horfa

Kristján L. Möller (um atkvæðagreiðslu):


[19:19] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


[19:20] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson (um atkvæðagreiðslu):


[19:22] Hlusta | Horfa

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (um atkvæðagreiðslu):


[19:23] Hlusta | Horfa

Jón Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[19:25] Hlusta | Horfa

Forseti (Ásta R. Jóhannesdóttir):


[19:25] Hlusta | Horfa

Sigmundur Ernir Rúnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[19:26] Hlusta | Horfa

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv., svo breytt, samþ. með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BaldÞ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LRM, MSch, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GBS, HuldA, ÍR, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, ÞKG.

14 þm. (AMG, AtlG, ÁJ, ÁsmD, GStein, HöskÞ, KaJúl, LMós, MT, SF, TÞH, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.