2011-09-06 11:33:20# 139. lþ.#F 158.#4. fundur. Fullgilding Árósasamningsins., til 11:36:17| A gert 14 9:23
[prenta uppsett í dálka] 158. fundur, 139. lþ.

Fullgilding Árósasamningsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 708. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1227, nál. 1614, brtt. 1615.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:35]

[11:33] Horfa

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1615,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1615,2--9 samþ. með 51 shlj. atkv.

1.--34. gr., svo breyttar, samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.