2011-09-16 21:06:46# 139. lþ.#F 165.#10. fundur. Þjóðminjasafn Íslands., til 21:09:45| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Þjóðminjasafn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 648. mál (heildarlög). --- Þskj. 1150, nál. 1829.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:07]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1829,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

3.--7. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1829,2 samþ. með 47 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

9.--10. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1829,3 samþ. með 46 shlj. atkv.

11. gr. og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.