2011-09-16 21:20:05# 139. lþ.#F 165.#17. fundur. Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja., til 21:21:53| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, frh. 2. umr.

Frv. ÁÞS o.fl., 18. mál. --- Þskj. 18, nál. 1826.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:21]

Till. í nál. 1826 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HLÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖS.

11 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, GÞÞ, IllG, ÓN, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, BjörgvS, EKG, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, SIJ, SF, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:20] Hlusta | Horfa

Árni Þór Sigurðsson: