2011-09-16 21:21:54# 139. lþ.#F 165.#18. fundur. Mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland., til 21:24:47| A gert 17 13:1
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, frh. síðari umr.

Stjtill., 723. mál. --- Þskj. 1247, nál. 1824 og 1923, brtt. 1825.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:22]

Brtt. 1825 (ný tillgr.) samþ. með 35:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HLÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, GÞÞ, IllG, ÓN, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK.

1 þm. (AtlG) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, BjörgvS, DSt, EKG, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, SIJ, SF, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 33:11 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GStein, HLÞ, JóhS, JBjarn, JRG, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, RM, SDG, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, GÞÞ, IllG, ÓN, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK.

19 þm. (ÁI, ÁJ, BjörgvS, EKG, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, KLM, LMós, MT, OH, SER, SIJ, SF, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:23] Hlusta | Horfa

Ragnheiður E. Árnadóttir: