2011-09-16 21:24:48# 139. lþ.#F 165.#19. fundur. Fæðingar- og foreldraorlof., til 21:28:40| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 2. umr.

Stjfrv., 748. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1298, nál. 1837.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:25]

Brtt. í nál. 1837,1 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁI, ÁJ, BjörgvS, EKG, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, SER, SIJ, SF, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, RR, RM, SDG, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁI, ÁJ, BjörgvS, EKG, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, REÁ, SER, SIJ, SF, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SII, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁI, ÁJ, BjörgvS, EKG, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, SER, SIJ, SF, SSv, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1837,2--3 samþ. með 30:10 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, HLÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, RM, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, IllG, ÓN, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK.

7 þm. (ÁsmD, BirgJ, BJJ, GBS, SDG, VigH, ÞSa) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, BjörgvS, EKG, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, SER, SII, SIJ, SF, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:26] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


4. gr., svo breytt, samþ. með 26:10 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BVG, DSt, GuðbH, GLG, GStein, HLÞ, JóhS, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, IllG, ÓN, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK.

8 þm. (ÁsmD, BirgJ, BJJ, EyH, GBS, SDG, VigH, ÞSa) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁI, ÁJ, BjörgvS, EKG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, JBjarn, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, SER, SIJ, SF, SSv, ÞKG) fjarstaddir.

5.--16. gr., svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (BirgJ, ÞSa) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁI, ÁJ, BjörgvS, EKG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, SIJ, SF, SSv, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.