2011-09-16 21:47:08# 139. lþ.#F 165.#26. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða., til 21:50:23| A gert 17 13:1
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 704. mál (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir). --- Þskj. 1223, nál. 1586, brtt. 1644.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:47]

Brtt. 1644 kölluð aftur.

Brtt. í nál. 1586,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HLÞ, HHj, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, PHB, REÁ, RR, SDG, SER, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (AtlG, ÁJ, BÁ, BirgJ, BjörgvS, EKG, EyH, GStein, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, ÓN, RM, SII, SIJ, SF, VBj, VigH, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:48] Hlusta | Horfa

Helgi Hjörvar:


Brtt. í nál. 1586,2 samþ. með 36 shlj. atkv.

1. gr. (verður 2. gr.), svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1586,3--5 samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--4. gr. (verða 3.--5. gr.), svo breyttar, samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.