2011-09-16 21:50:24# 139. lþ.#F 165.#27. fundur. Fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl., til 21:51:12| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Fullgilding Árósasamnings um aðgang að upplýsingum o.fl., frh. síðari umr.

Stjtill., 678. mál. --- Þskj. 1195, nál. 1485 og 1674.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:51]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, PHB, REÁ, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GÞÞ, TÞH) greiddu ekki atkv.

22 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EKG, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, ÓN, RM, SIJ, SF, VigH, ÞKG) fjarstaddir.