2011-09-16 21:51:35# 139. lþ.#F 165.#28. fundur. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins., til 21:53:42| A gert 17 13:1
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 741. mál (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda). --- Þskj. 1272, nál. 1879 og 1897.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:52]

1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HLÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, PHB, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖS.

9 þm. (ÁsbÓ, BjarnB, GÞÞ, IllG, REÁ, RR, TÞH, UBK, ÞSa) greiddu ekki atkv.

22 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, BÁ, BjörgvS, EKG, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, ÓN, RM, SIJ, SF, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1879 (2. gr. falli brott) samþ. með 21 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BVG, DSt, GuðbH, GLG, HLÞ, JóhS, JRG, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÞBack.

19 þm. (ÁsbÓ, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, GÞÞ, GBS, IllG, JBjarn, PHB, REÁ, RR, SDG, SER, TÞH, UBK, ÞSa, ÖS) greiddu ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, BÁ, BjörgvS, EKG, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, KLM, LMós, MT, OH, ÓN, RM, SIJ, SF, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

3.--4. gr. (verða 2.--3. gr.) samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BVG, DSt, GuðbH, GLG, HLÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, SER, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖS.

16 þm. (ÁsbÓ, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, GÞÞ, GBS, IllG, PHB, REÁ, RR, SDG, TÞH, UBK, ÞSa) greiddu ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, BÁ, BjörgvS, EKG, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, ÓN, RM, SII, SIJ, SF, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.