2011-09-16 22:00:55# 139. lþ.#F 165.#31. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða., til 22:06:25| A gert 17 13:1
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 2. umr.

Frv. HHj o.fl., 19. mál (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði). --- Þskj. 19, nál. 1588 og 1690.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:05]

[22:01] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


[22:02] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[22:04] Hlusta | Horfa

Helgi Hjörvar (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 1588 samþ. með 42 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 42:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GBS, HLÞ, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

20 þm. (AtlG, ÁJ, BÁ, BjörgvS, EKG, GStein, HöskÞ, IllG, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, RM, SIJ, SF, VBj, VigH, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.