2011-09-16 22:16:26# 139. lþ.#F 165.#36. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn., til 22:17:09| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 56/2008 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 578. mál (umhverfisvernd). --- Þskj. 978, nál. 1494.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:17]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, REÁ, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (ÁsbÓ, ÓN, PHB, RR, ÞSa) greiddu ekki atkv.

22 þm. (AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, RM, SIJ, SF, VigH, ÞKG) fjarstaddir.