2011-09-16 22:17:48# 139. lþ.#F 165.#38. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn., til 22:18:24| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 149/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 620. mál (umhverfismál). --- Þskj. 1078, nál. 1495.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:18]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, RM, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG) fjarstaddir.