2011-09-16 22:19:00# 139. lþ.#F 165.#40. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., til 22:19:35| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 647. mál (fjármálaþjónusta). --- Þskj. 1149, nál. 1525.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:19]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (PHB, ÞSa) greiddu ekki atkv.

24 þm. (AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, BÁ, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, OH, RM, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG) fjarstaddir.