2011-09-16 22:20:06# 139. lþ.#F 165.#42. fundur. Vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum., til 22:20:44| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Vestnorrænt samstarf til að bæta aðstæður einstæðra foreldra á Vestur-Norðurlöndum, frh. síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 477. mál. --- Þskj. 772, nál. 1524.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:20]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

26 þm. (AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, BÁ, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, MÁ, OH, PHB, RM, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG) fjarstaddir.