2011-09-16 22:22:33# 139. lþ.#F 165.#45. fundur. Samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna., til 22:23:11| A gert 14 9:30
[prenta uppsett í dálka] 165. fundur, 139. lþ.

Samvinna milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna, frh. síðari umr.

Þáltill. ÓÞ o.fl., 481. mál. --- Þskj. 776, nál. 1535.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:23]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GÞÞ, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LGeir, MSch, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, SDG, SER, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

25 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, BjörgvS, EKG, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, MT, MÁ, OH, RM, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG) fjarstaddir.