2011-09-17 17:33:32# 139. lþ.#F 167.#4. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 17:41:35| A gert 19 11:53
[prenta uppsett í dálka] 167. fundur, 139. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 726. mál (heildarlög). --- Þskj. 1250 (með áorðn. breyt. á þskj. 1875), frhnál. 1972, brtt. 1875, 1876 og 1993.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:35]

Brtt. 1875,1, 33 og 39.b--c kölluð aftur.

Brtt. 1993,1 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GBS, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

25 þm. (ÁJ, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjörgvS, EKG, GÞÞ, GStein, HLÞ, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, LMós, LGeir, MT, OH, SER, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:35] Hlusta | Horfa

Lilja Mósesdóttir:


Brtt. 1876, felld með 37:4 atkv. og sögðu

 já:
KLM, LMós, MÁ, VBj.
nei:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GBS, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, LGeir, MSch, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

22 þm. (ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjörgvS, EKG, GÞÞ, GStein, HLÞ, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, MT, OH, SER, SIJ, SF, TÞH, VigH) fjarstaddir.

Brtt. 1993,2--4 samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1993,5 samþ. með 37:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JRG, KLM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞKG, ÞrB, ÞBack, ÖS.
nei:
AtlG, GLG, JBjarn, LMós, ÞSa, ÖJ.

20 þm. (ÁJ, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjörgvS, EKG, GÞÞ, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, MT, OH, SER, SIJ, SF, TÞH, VigH) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:38] Hlusta | Horfa

Innanríkisráðherra (Ögmundur Jónasson):


[17:39] Hlusta | Horfa

Þór Saari:


Brtt. 1993,6--10 samþ. með 42 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BVG, DSt, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HLÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KLM, LMós, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞKG, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjörgvS, EKG, GÞÞ, GStein, HHj, HöskÞ, JónG, KaJúl, KÞJ, MT, OH, SER, SIJ, SF, TÞH, VigH) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:40] Hlusta | Horfa

Innanríkisráðherra (Ögmundur Jónasson):