Útbýting 139. þingi, 165. fundi 2011-09-16 12:29:58, gert 14 9:30
Alþingishúsið

Farþegafjöldi í Landeyjahöfn, 908. mál, fsp. HHj, þskj. 1917.

Mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, 723. mál, nál. minni hluta utanrmn., þskj. 1923.

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir, 351. mál, brtt. ÁI, þskj. 1924.