Útbýting 139. þingi, 165. fundi 2011-09-16 14:47:27, gert 14 9:30
Alþingishúsið

Ofnotkun áfengis og lyfja, 843. mál, svar velfrh., þskj. 1922.

Svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar, 907. mál, fsp. EyH, þskj. 1916.