Útbýting 139. þingi, 165. fundi 2011-09-16 17:35:53, gert 14 9:30
Alþingishúsið

Heildarkostnaður við stjórnlaganefnd, 886. mál, svar fors., þskj. 1925.

Ökutækjatryggingar, 711. mál, nál. minni hluta viðskn., þskj. 1928.