Útbýting 139. þingi, 165. fundi 2011-09-16 18:34:43, gert 14 9:30
Alþingishúsið

Endurupptaka mála, 870. mál, svar innanrrh., þskj. 1930.

Fæðingar- og foreldraorlof, 542. mál, skýrsla velfrh., þskj. 1920.

Staða skólamála, 691. mál, skýrsla menntmrh., þskj. 1927.

Staða skuldara á Norðurlöndum, 400. mál, skýrsla velfrh., þskj. 1921.