Útbýting 139. þingi, 165. fundi 2011-09-16 23:57:10, gert 14 9:30
Alþingishúsið

Endurútreikningur gengistryggðra lána, 713. mál, svar efnahrh., þskj. 1913.

Frestun á fundum Alþingis, 910. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 1970.

Fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum, 676. mál, þskj. 1944.

Fullgilding Árósasamningsins, 708. mál, brtt. MÁ, þskj. 1954.

Fæðingar- og foreldraorlof, 748. mál, þskj. 1946.

Gjaldeyrismál og tollalög, 788. mál, þskj. 1958; brtt. HHj, þskj. 1971.

Heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands, 675. mál, þskj. 1936.

Húsnæðismál, 100. mál, þskj. 1948.

Kostnaður ríkissjóðs við fangaflutninga, 856. mál, svar innanrrh., þskj. 1929.

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 895. mál, þskj. 1956.

Safnalög, 650. mál, þskj. 1942.

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, 741. mál, þskj. 1952.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 19. mál, þskj. 1957.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 704. mál, brtt. HHj, þskj. 1969.

Staða einstaklinga sem hlotið hafa dóm en bíða afplánunar, 900. mál, svar innanrrh., þskj. 1934.

Stjórnarráð Íslands, 674. mál, þskj. 1935.

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, 709. mál, brtt. MÁ, þskj. 1955.

Virðisaukaskattur o.fl., 898. mál, brtt. HHj, þskj. 1933; þskj. 1953.

Þjóðminjasafn Íslands, 648. mál, þskj. 1941.