2010-12-16 13:14:55# 139. lþ.#F 50.#3. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 13:19:22| A gert 17 8:12
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 139. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 219. mál (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). --- Þskj. 245, nál. 505.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:16]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GStein, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SF, SkH, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, HöskÞ, JónG, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

1 þm. (HHj) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:15] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir:


Brtt. í nál. 505 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SF, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁsbÓ, BÁ, EKG, GÞÞ, JónG, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, TÞH, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁJ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, HHj, KÞJ, ÓÞ, SkH, UBK) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SF, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁsbÓ, BÁ, EKG, GÞÞ, JónG, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, TÞH, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁJ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, HHj, KÞJ, ÓÞ, SkH, UBK) fjarstaddir.

3.--4. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SF, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁsbÓ, BÁ, EKG, GÞÞ, JónG, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, TÞH, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁJ, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, HHj, KÞJ, ÓÞ, SkH, UBK) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

[13:18] Hlusta | Horfa

Valgerður Bjarnadóttir (um atkvæðagreiðslu):