2010-12-17 15:01:59# 139. lþ.#F 51.#9. fundur. Málefni fatlaðra., til 15:04:57| A gert 20 14:11
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 139. lþ.

Málefni fatlaðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 256. mál (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga). --- Þskj. 298, nál. 550, brtt. 551.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:02]

Brtt. 551,1 (ný 1. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 551,2--29 samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--34. gr. (verða 2.--43. gr.), svo breyttar, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 551,30 (ný grein, verður 44. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

35. gr. (verður 45. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 551,31 (ný grein, verður 46. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.