2010-12-18 11:57:12# 139. lþ.#F 54.#13. fundur. Sjúkratryggingar., til 12:05:34| A gert 14 13:58
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 139. lþ.

Sjúkratryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 191. mál (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir). --- Þskj. 208, nál. 485 og 501, brtt. 580.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:03]

[11:57] Hlusta | Horfa

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


[11:59] Hlusta | Horfa

Guðlaugur Þór Þórðarson (um atkvæðagreiðslu):


[12:00] Hlusta | Horfa

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 580,1 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, GuðbH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, JóhS, JónG, JRG, KJak, KaJúl, LMós, MSch, MT, OH, ÓGunn, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SSS, SF, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁJ, EKG, EyH, GStein, JBjarn, KÞJ, KLM, LRM, MÁ, ÓÞ, SKK, VigH) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:01] Hlusta | Horfa

Ragnheiður Ríkharðsdóttir:


[12:01] Hlusta | Horfa

Ólafur Þór Gunnarsson:


[12:02] Hlusta | Horfa

Guðlaugur Þór Þórðarson:


1. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, GuðbH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, JóhS, JónG, JRG, KJak, KaJúl, LMós, MSch, MT, OH, ÓGunn, ÓN, PHB, REÁ, RM, SER, SII, SIJ, SKK, SSS, SF, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁJ, EKG, EyH, GStein, JBjarn, KÞJ, KLM, LRM, MÁ, ÓÞ, RR, SDG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:03] Hlusta | Horfa

Ragnheiður Ríkharðsdóttir:


Brtt. 580,2 (ný 2. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 485, kölluð aftur.

3. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, GuðbH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, JóhS, JónG, JRG, KJak, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SSS, SF, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖS.

1 þm. (UBK) greiddi ekki atkv.

14 þm. (AtlG, ÁJ, BÁ, BjörgvS, EKG, EyH, GStein, JBjarn, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, ÓÞ, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.