Útbýting 139. þingi, 51. fundi 2010-12-17 13:51:56, gert 20 14:11

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 197. mál, brtt. HHj, þskj. 596.