Útbýting 139. þingi, 51. fundi 2010-12-17 14:41:29, gert 20 14:11

Skattar og gjöld, 313. mál, nál. 2. minni hluta efh.- og skattn, þskj. 597.